İnsan Kaynakları Politikamız : Kuruma ve sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak, perakende profesyonelleri yetiştirmek en önemli hedeftir.

Şirketimizde;
Çalışanlarına ve çalışanlarının emeklerine değer verilir,
İşe alım, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde başarı esas alınır,
Başarı bireysel ve kurumsal ölçeklerle takip edilir ve ödüllendirilir,
Kurum içerisinde kariyer planlaması yapılır ve çalışanların kariyer hedefleri eğitimlerle desteklenir,
Tüm yöneticiler İnsan Kaynakları Yönetimi’nin bir parçasıdır. İşe alım, ücret yönetimi, kariyer planlaması, performans yönetimi, eğitim planlaması süreçlerinde İnsan Kaynakları yöneticiler ile işbirliği yapar.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz : Performans ve motivasyonu yüksek, üretkenlik ve uzmanlığı üst seviyede, insan kaynağı yaratmak.

İnsan Kaynakları Misyonumuz : Çalışanlarımızın adil bir performans ve ücret sistemi içinde değerlendirildiği, gelişimlerini desteklemek adına eğitimlerin ön planda tutulduğu ve sürekli gelişen, motivasyonu yüksek, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz : Şirket hedeflerine odaklanmış, takım ruhu ile çalışan, sürekli gelişen ve geliştiren, mutlu, motivasyonu ve performansı yüksek bir insan gücü oluşturarak şirketimizin bu hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.